Koān-hat-chhī (縣轄市) sī Tiong-hoâ Bîn-kok Tâi-oân tē-hng hêng-chèng-khu ê tan-ūi, sio̍k koān koán-lí, tē-ūi kap hiong, tìn pêⁿ. Koān-hat-chhī kap Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi ê chiu-hat-chhī (州轄市) ū khan-liân.

  Koān-hat-chhī

Tâi-oân hiān-sî ū 14 ê koān-hat-chhī

Miâ Hàn-jī koán-hat ê koān
Biâu-le̍k-chhī 苗栗市 Biâu-le̍k-koān
Chiang-hòa-chhī 彰化市 Chiang-hòa-koān
Gî-lân-chhī 宜蘭市 Gî-lân-koān
Hoa-liân-chhī 花蓮市 Hoa-liân-koān
Lâm-tâu-chhī 南投市 Lâm-tâu-koān
Má-keng-chhī 馬公市 Phêⁿ-ô·-koān
Oân-lîm-chhī 員林市 Chiang-hòa-koān
Pîn-tong-chhī 屏東市 Pîn-tong-koān
Phoh-chú-chhī 朴子市 Ka-gī-koān
Tâi-tang-chhī 臺東市 Tâi-tang-koān
Táu-la̍k-chhī 斗六市 Hûn-lîm-koān
Tek-pak-chhī 竹北市 Sin-tek-koān
Thài-pó-chhī 太保市 Ka-gī-koān
Thâu-hūn-chhī 頭份市 Biâu-le̍k-koān

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái