Chhī

Chhī (市), khah-chá kiò-chò Séng-hat-chhī (省轄市), sī Tiong-hoâ Bîn-kok Tâi-oân tē-hng hêng-chèng-khu ê tan-ūi, ti̍t-chiap sio̍k séng koán-lí, tē-ūi kap koān pêⁿ.

Tâi-oân hiān-sî ū 3 ê chhī

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái