Séng-hat-chhī (省轄市) sī Tiong-hoâ Bîn-kok Tâi-oân tē-hng hêng-chèng-khu ê tang-ūi, ti̍t-chiap sio̍k séng koán-lí, tē-ūi kap koān pêⁿ.

Tâi-oân hiān-sî ū 3 ê séng-hat-chhī

Siang-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái