Thài-pó-chhī

Thài-pó-chhī (Hàn-jī: 太保市) sī Ka-gī-koān ê chit-ê chhī, iā-sī Ka-gī-koān Chèng-hú siat-li̍p ê só͘-chai, mā-sī Ka-gī-to͘-hōe-khu ê sûi-chheⁿ-chhī-tìn chi-it.

Thaipó - Thàipó - (Taibao, Chiayi County).svg