Ka-gī to͘-hōe-khu

(Tùi Ka-gī-to͘-hōe-khu choán--lâi)

Ka-gī-to͘-hōe-khu(Hàn-jī:嘉義都會區) sī Tâi-oân lâm-pō͘ ê chi̍t ê To͘-hōe-khu.He̍k-sim-to͘-chhī sī Ka-gī-chhī.

Ka-gī-to͘-hōe-khu
(Hàn-jī:嘉義都會區)

Ka-gī-to͘-hōe-khu (Hàn-jī:嘉義都會區) ê uī-tì
Ka-gī-to͘-hōe-khu
(Hàn-jī:嘉義都會區) ê uī-tì
Keng-hūi-tō͘: 23°29′0″N 120°27′0″E / 23.48333°N 120.45000°E / 23.48333; 120.45000
Kok-ka Tâi-oân
He̍k-sim-to͘-chhī Ka-gī-chhī
Bīn-chek
 - To͘-chhī-khian 411.0403 km2
Jîn-kháu (20166go̍eh)
 - To͘-chhī-khian 475,112lâng
 - Bi̍t-tō͘ 1,156/km2
Ka-gī to͘-hōe-khu

Hêng-chèng-khu

siu-kái
He̍k-sim-to͘-chhī
(Hàn-jī:核心都市)
Sûi-chheⁿ-to͘-chhī
(Hàn-jī:隨星都市)
Ka-gī-chhī
(Hàn-jī:嘉義市)
Bîn-hiông-hiongChúi-siōng-hiongTiong-po·-hiongThài-pó-chhī
(Hàn-jī:民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、太保市)

Jîn-kháu

siu-kái
To͘-chhī Jîn-kháu
Lâng、20166go̍eh
Bīn-chek
(km²)
Bi̍t-tō͘
Ka-gī-chhīSe-khu[1] 147,503 30.9061 4,773
Ka-gī-chhīTang-khu[2] 122,751 29.1195 4,215
Ka-gī-koānBîn-hiông-hiong[3] 71,907 85.4969 841
Ka-gī-koānChúi-siōng-hiong[4] 50,132 69.1198 725
Ka-gī-koānTiong-po·-hiong[5] 45,496 129.5016 351
Ka-gī-koānThài-pó-chhī[6] 37,323 66.8964 558
Ka-gī-to͘-hōe-khu 475,112 411.0403 1,156

Chham-khó

siu-kái