Bu̍t-chit ê bi̍t-tō͘ sī i chit-liōng tùi thé-chek ê pí-lē. Bu̍t-lí-ha̍k siōng ē-tàng ēng í-hā sò͘-ha̍k koan-hē piáu-sī:

ρ sī bi̍t-tō͘, m sī chit-liōng, V sī thé-chek.

Siong-koan siu-kái

"Bi̍t-tō͘" lēng-gōa chi̍t khoán tiāⁿ ēng ê ì-sù sī sò͘-bi̍t-tō͘, sī sò͘-liōng tùi thé-chek ê pí-lē.