Liân-kang-koān ū khó-lêng sī:

  1. Liân-kang-koān (Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok): Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hok-kiàn-séng Hok-chiu-chhī ê chi̍t-ê koān.
  2. Liân-kang-koān (Tiong-hoâ Bîn-kok): Tiong-hoâ Bîn-kok Hok-kiàn-séng ê chi̍t-ê koān, koh kiò-chò Má-chó͘ Lia̍t-tó.