Hok-kiàn-séng (Tiong-hôa Bîn-kok)


Chhōe Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kāng-miâ ê séng, khòaⁿ Hok-kiàn-séng.

Hok-kiàn-séng (福建省) sī Tiong-hoâ Bîn-kok ê chi̍t ê séng. Tiong-hoâ Bîn-kok hiān-sî só͘ thóng-tī ê Hok-kiàn-séng kan-tāⁿ ū 2 ê koān:

Tiong-hoâ Bîn-kok thóng-tī ê Hok-kiàn-séng (âng-sek).