Liân-kang-koān (Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok)

Liân-kang-koān (連江縣) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hok-kiàn-séng Hok-chiu-chhī ē-kha ê chi̍t-ê koān.

Siang-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái