To̍k-li̍p (獨立) sī chi̍t ê chōng-thài: kok-ka ê chū-bîn ē-tàng tī ka-kī ê léng-thó͘ lāi chū-tī, ūn-chok ka-kī ê chú-koân. To̍k-li̍p ê tian-tò tiō sī i-lāi ia̍h chiông-sio̍k.