Ӈ (siáu-siá [en]: ӈ; ing-gí: en with hook; siâ-thé [en]: Ӈ, ӈ) sī hui-slav gí-gên jī-bó tsi-it. Ӈ sī uì kilil jī-bó /Н/ (Н н ) hù-ka tsi̍t-ê tiong-uī-kau [fr] sóo-lâi kòo-sîng e̊ pèn-thé [en] jī-bó.[1]

Ӈ
Ӈ ӈ
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Kiril jī-bó
Luī-hîng Jī-bó
Gú-im sú-iōng Thong-siông sī-teh piáu-sī nńg-kok phīñ-im /ŋ/; mā teh piáu-sī tshing sing-bûn tshat-im /h/.
Unicode bé-uī (U+04C7);
 (U+04C8)
Li̍k-sú
Huat-tén
  • Ӈ ӈ
Kî-thañ

Sú-iōng gí-gên

siu-kái

Ӈ sī teh chukot-gí [en], hanto-gí [en], Mansi-gí [en], Kiltin Sami-gí [en] tíng-tíng gí-gên sú-iōng ê kiril jī-bió.[1]

Im-ti̍k

siu-kái

Ӈ ê im-ti̍k thong-siông sī-teh piáu-sī nńg-kok phīñ-im /ŋ/; mā teh piáu-sī tshing sing-bûn tshat-im /h/.

Kè-sǹg tāi-bé

siu-kái

Ӈ/ӈ (Н/н hù-ka tiong-uī-kau [fr]) ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (kiril jī-bó), UTF-8 hām jī-hû ti̍k ín-iōng [en] tíng-tíng tāi-bé lâi piáu-sī:

Jī-hû Ӈ ӈ
Unicode bîng-tshing KIRIL TUĀ-SIÁ JĪ-BÓ
Ӈ TSAH TIONG-UĪ-KAU (Н HÙ-KA TIONG-UĪ-KAU)
KIRIL SIÓ-SIÁ JĪ-BÓ
Ӈ TSAH TIONG-UĪ-KAU (Н HÙ-KA TIONG-UĪ-KAU)
Pen-bé 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè
Unicode 1223 U+04C7 1224 U+04C8
UTF-8 211 135 D3 87 211 136 D3 88
Jī-hû tī ín-iōng Ӈ Ӈ ӈ ӈ

Jī-hû pen-bé

siu-kái

Ӈ/ӈ (Н/н hù-ka tiong-uī-kau) mā ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (kiril jī-bió) tāi-bé piáu-sī:

Hîng-sik Jī-bó Jī-hû ket-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng
Tuā-siá Ӈ ӇU+04C7 U+04C7 Kiril tuā-siá jī-bó Ӈ (Н hù-ka tiong-uī-kau [fr])
Sió-siá ӈ ӈU+04C8 U+04C8 Kiril sió-siá jī-bó ӈ (н hù-ka tiong-uī-kau)

Tsù-kái

siu-kái
  1. 1.0 1.1 Е. В. Головко. Словарь алеутско-русский и русско-алеутский: пособие для учащихся начальной школы 200 экз. СПб.: Отделенние издательства «Просвещение». 1994: 320 (14). ISBN 5-09-002312-3 (Gô-gú)

Tsham-khó bûn-hèn

siu-kái
  • Peter T. Daniels (dir.) and William Bright (dir.), The World's Writing Systems, Oxford et New York, Oxford University Press, 6 June 1996, xlvi + 920 p. (ISBN 978-0-19-507993-7) (Eng-gí)

Tsham-ua̍t

siu-kái
  • Chukchi language
  • Mansi language
  • Khanty language

Guā-pōo lên-ket

siu-kái