Jersey Tāi-koan-só͘ (--代官所) sī tiàm-tī Hoat-kok Normandie hái-hōaⁿ piⁿ--a ê 1-ê Britain ông i-lāi-tē (Eng-gí: crown dependency). Jersey-tó hām hù-kīn ê Guernsey-tó hō-chò Hái-tō Kûn-tó. Hêng-chèng-siōng Jersey chit-ê bailiwick pau-koah Minquiers kap Ecréhous chit 2-ê bû-jîn-tó.

Jersey Tāi-koan-só͘
Bailiwick of Jersey

Bailliage de Jersey

Bailliage dé Jèrri
Jersey Tāi-koan-só͘ ê kî-á
kî-á
Jersey Tāi-koan-só͘ ê koaⁿ-hng ìn-á
hui-chiong
Chu-kù
Dieu et mon droit
"Thiⁿ ū Siōng-tè, goá ū koân-lī"
Siōng-koa: God Save the King
"Siōng-tè pó-iū kok-ông"
Tó-sū siōng-koa: Island Home
"Tó-sū ka-hn̂g"
Chú-khoân kok-ka Liân-ha̍p Ông-kok
Siú-hú
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Saint Helier
Koaⁿ-hong gí-giân Eng-gí, Jersey Hoat-gí, Hoat-gí
Thong-iōng gí-giân Phû-tô-gâ-gí, Pho-lân-gí
Chèng-hú gī-hoē-chè, kun-chú li̍p-hiàn
• Normandy Kong
Charles 3-sè
• hù-chóng-tok
Stephen Dalton
• Tāi-koan
Tim Le Cocq
• Siú-se̍k Tāi-sîn
Kristina Moore
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hōe
Bīn-chek
• Lóng-chóng
118.2 km2 (45.6 sq mi)
• Chúi-he̍k (%)
0
Jîn-kháu
• 2019 nî kó͘-kè
107,800 (tē 196 miâ)
• Bi̍t-tō͘
912/km2 (2,362.1/sq mi)
GDP (PPP) 2015 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$6.0 cha̍p-ek
• Pêng-kin
$60,000
GDP (bêng-gī) 2019 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
£4.885 cha̍p-ek
• Pêng-kin
£45,320
Gini (2014 nî) Steady 0.3
HDI (2008 nî) Steady 0.985
chin ko
Hoè-pè Eng-pōng (£) (GBP)
Jersey pound (JEP)
Sî-khu UTC (GMT)
 • Joa̍h-thiⁿ (DST)
UTC+1 (BST)
Sî-kan keh-sek dd/mm/yyyy
Siong-iōng tiān-goân 230 V–50 Hz
Khui-chhia hong-hiòng chó
Tiān-oē khu-hō +44
ISO 3166 tāi-hō JE
Siōng-téng domain .je

Jersey kap kî-thaⁿ ê ông-tē kāng-khoán, ti̍t-sio̍k Britain Ông, só͘-í m̄ sī Liân-ha̍p Ông-kok ê 1 pō͘-hūn, mā bô chham-ka Europa Liân-bêng. Chóng--sī Liân-ha̍p Ông-kok hū-chek chiah-ê tó ê kok-hông.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái