Jersey Tāi-koan-só͘
Bailiwick of Jersey

Bailliage de Jersey
Bailliage dé Jèrri

Flag of Jersey.svg Coat of Arms of Jersey.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Jersey ê só͘-chāi
Jersey ê só͘-chāi.
Siú-hú Saint Helier

Jersey Tāi-koan-só͘ (--代官所) sī tiàm-tī Hoat-kok Normandie hái-hōaⁿ piⁿ--a ê 1-ê Britain ông i-lāi-tē (Eng-gí: crown dependency). Jersey-tó hām hù-kīn ê Guernsey-tó hō-chò Hái-tō Kûn-tó. Hêng-chèng-siōng Jersey chit-ê bailiwick pau-koah Minquiers kap Ecréhous chit 2-ê bû-jîn-tó.

Jersey kap kî-thaⁿ ê ông-tē kāng-khoán, ti̍t-sio̍k Britain Ông, só͘-í m̄ sī Liân-ha̍p Ông-kok ê 1 pō͘-hūn, mā bô chham-ka Europa Liân-bêng. Chóng--sī Liân-ha̍p Ông-kok hū-chek chiah-ê tó ê kok-hông.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái