Normandie (Norman-gí: Normaundie; Eng-gí: Normandy) sī Hoat-kok pak-pō͘ oá Eng Hái-tō ê le̍k-sú bûn-hoà tē-tāi; i ê hoān-ûi pau-hâm Hái-tō Kûn-tó. Kî-tiong tāi-lio̍k ê léng-thó͘ sio̍k Hoat-kok koán-hat, bīn-chek iok-lio̍k 30,627 km², chiàm Hoat-kok kok-thó͘ ê 5%, hêng-chèng pun chò Basse-Normandie (Ē Normandie) kap Haute-Normandie (Téng Normandie) 2 khu. Hái-tō Kûn-tó (Îles Anglo-Normandes) bīn-chek 194 km², pau-hâm Guernsey kap Jersey 2 ta̍h, chú-koân sio̍k Liân-ha̍p Ông-kok hông-ka.

Normandie tē-tāi

Le̍k-sú

siu-kái

Normandie chit ê miâ goân-thâu kí 9 sè-kí si̍t-bîn thóng-tī hit tah ê Viking-lâng, hō chò Northman ("Pak-hong-lâng").