Basse-Normandie

Hoat-kok ê tōa-khu (région)

Basse-Normandie ("Ē-Normandie") sī Hoat-kok ê chi̍t-ê tōa-khu (région), siú-hú sī Caen, tāi-iok ū 1,478,712 ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 17,568 km².

Basse-Normandie ê ūi-tì.