Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Gîn (khu-pia̍t).

Gîn (銀, hoà-ha̍k hû-hō: Ag, Latin-gí: argentum), ia̍h gûn, sī chi̍t chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 47. Gîn sī chi̍t chióng nńg-nńg, pe̍h-pe̍h, kng-iàⁿ-iàⁿ ê koè-tō͘ kim-sio̍k (transition metal). Kim-sio̍k lāi-té, gîn siāng gâu koè-tiān, siāng gâu thoân jia̍t. Gîn ē-tit tan-tok chûn-chāi, mā ē-tit tī khòng-bu̍t (mineral)--nih chhoē--tio̍h. Gîn-kak-á, chu-pó, oáⁿ-poâⁿ (tableware), liap-iáⁿ, kiàⁿ tiāⁿ ē ēng tio̍h gîn.

Gîn,  47Ag

Electrolytically refined silver
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō Gîn, Ag
Eng-bûn silver
Gōa-hêng lustrous white metal
Gîn tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Cu

Ag

Au
palladiumGîncadmium
Goân-chú-hoan 47
Goân-chú-liōng (±) 107.8682(2)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu 11 cho̍k, d khu
Chiu-kî tē 5 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Kr] 4d10 5s1
per shell 2, 8, 18, 18, 1
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng solid
Iûⁿ-tiám 1234.93 K ​(961.78 °C, ​1763.2 °F)
Hut-tiám 2435 K ​(2162 °C, ​3924 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un) 10.49 g·cm−3
9.320 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t 11.28 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t 254 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng 25.350 J·mol−1·K−1
cheng-khì-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
tī T (K) 1283 1413 1575 1782 2055 2433
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ −2, −1, 1, 2, 3, 4 ​(an amphoteric oxide)
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: 1.93
Tiān-lī-lêng 1st: 731.0 kJ·mol−1
2nd: 2070 kJ·mol−1
3rd: 3361 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 144 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 145±5 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng 172 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōface-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for Gîn
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á) 2680 m·s−1 (at r.t.)
Jia̍t-phòng-tiòng 18.9 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t 429 W·m−1·K−1
Jia̍t-khok-sàn-lu̍t 174 mm2·s−1 (at 300 K)
Tiān-chó͘-lu̍t 15.87 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèng diamagnetic[2]
Young hē-sò͘ 83 GPa
Shear hē-sò͘ 30 GPa
Bulk hē-sò͘ 100 GPa
Poisson pí 0.37
Mohs ngē-tō͘ 2.5
Vickers ngē-tō͘ 251 MPa
Brinell ngē-tō͘ 206–250 MPa
CAS teng-kì pian-hō 7440-22-4
Le̍k-sú
Hoat-hiān before 5000 BC
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: Gîn ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
105Ag syn 41.2 d ε 105Pd
γ 0.344, 0.280,
0.644, 0.443
106mAg syn 8.28 d ε 106Pd
γ 0.511, 0.717,
1.045, 0.450
107Ag 51.839% (SF) <20.512
108mAg syn 418 y ε 108Pd
IT 0.109 108Ag
γ 0.433, 0.614,
0.722
109Ag 48.161% (SF) <19.241
111Ag syn 7.45 d β 1.036, 0.694 111Cd
γ 0.342
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chham-khó siu-kái

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.