Pún bûn-chiuⁿ sī koan-hē Chi̍t-khoán hòa-ha̍k goân-sò͘. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Tāi-sò͘ (khu-pia̍t-ia̍h).

Argon sī tī chiu-kî-pió ê 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 18.

Argon,  18Ar
Vial containing a violet glowing gas

Spectral lines of argon
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō argon, Ar
Gōa-hêng colorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in a high voltage electric field
Argon tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Ne

Ar

Kr
iâm-sò͘argonKalium
Goân-chú-hoan 18
Goân-chú-liōng (±) 39.948(1)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   hi-iú khì-thé
Cho̍k, hun-khu 18 cho̍k, p khu
Chiu-kî tē 3 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Ne] 3s2 3p6
per shell 2, 8, 8
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng khì-thé
Iûⁿ-tiám 83.81 K ​(−189.34 °C, ​−308.81 °F)
Hut-tiám 87.302 K ​(−185.848 °C, ​−302.526 °F)
Bi̍t-tō͘ at stp (0 °C and 101.325 kPa) 1.784 g·L−1
1.3954 g·cm−3
Sam-siòng-tiám 83.8058 K, ​68.89 kPa[2]
Lîm-kài-tiám 150.687 K, 4.863 MPa[2]
Iûⁿ-hoà-jia̍t 1.18 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t 6.53 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng 20.85[3] J·mol−1·K−1
cheng-khì-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
tī T (K)   47 53 61 71 87
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ 0
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: no data
Tiān-lī-lêng 1st: 1520.6 kJ·mol−1
2nd: 2665.8 kJ·mol−1
3rd: 3931 kJ·mol−1
(more)
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 106±10 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng 188 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōface-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for argon
Siaⁿ-sok 323 m·s−1 (gas, at 27 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t 17.72×10-3  W·m−1·K−1
Chû-sèng diamagnetic[4]
CAS teng-kì pian-hō 7440-37-1
Le̍k-sú
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘ Lord Rayleigh and William Ramsay (1894)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: argon ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
36Ar 0.337% (β+β+) 0.4335 36S
37Ar syn 35 d ε 0.813 37Cl
38Ar 0.063% 38Ar is stable with 20 neutrons
39Ar trace 269 y β 0.565 39K
40Ar 99.600% 40Ar is stable with 22 neutrons
41Ar syn 109.34 min β 2.49 41K
42Ar syn 32.9 y β 0.600 42K
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chham-khó

siu-kái
  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. 2.0 2.1 Haynes, William M., pian. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd pán.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 4.121. ISBN 1439855110. 
  3. Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
  4. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., pian. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.