Tennessinechhiau-tāng (superheavy) jîn-chō goân-sò͘ chi̍t khoán, goân-chú-hoan 117, hû-hō Ts.

Tennessine,  117Ts
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō tennessine, Ts
Gōa-hêng poàn-kim-sio̍k (ū-chhek)[1]
Tennessine tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
At

Ts

(Usu)
livermoriumtennessineoganesson
Goân-chú-hoan 117
Goân-chú-liōng [294]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   boē tiāⁿ
m̄-koh khó-lêng sī āu-kòe-tō͘ kim-sio̍k[2][3]
Cho̍k, hun-khu 17 cho̍k, p khu
Chiu-kî tē 7 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5 (ū-chhek)[4]
per shell 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7 (ū-chhek)
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng kò͘-siōng (ū-chhek)[4][5]
Iûⁿ-tiám 623–823 K ​(350–550 °C, ​662–1022 °F) (ū-chhek)[4]
Hut-tiám 883 K ​(610 °C, ​1130 °F) (ū-chhek)[4]
Bi̍t-tō͘  (sek-un) 7.1–7.3 g·cm−3 (extrapolated)[5]
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ −1, +1, +3, +5(ū-chhek)[1][4]
Tiān-lī-lêng 1st: 742.9 kJ·mol−1 (ū-chhek)[4]
2nd: 1785.0–1920.1 kJ·mol−1 (extrapolated)[5]
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 138 pm (ū-chhek)[5]
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 156–157 pm (extrapolated)[5]
Cha̍p-lio̍k
CAS teng-kì pian-hō 54101-14-3
Le̍k-sú
Hō-miâ Tennessee
Hoat-hiān Joint Institute for Nuclear Research kap Lawrence Livermore National Laboratory (2010)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: tennessine ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
294Ts[6] syn 51+41
−16
 ms
α 10.81 290Mc
293Ts[7] syn 22+8
−4
 ms
α 11.11, 11.00, 10.91 289Mc

Pún goân-sò͘ sī 2010 nî Lō͘-se-a kap Bí-kok ha̍p-chok ê gián-kiù ùi Dubna soan-pò͘--ê, kàu 2016 nî ûi-chí, sī siāng sin hoat-kiàn ê goân-sò͘. Hō-miâ ê lâi-goân sī Tennessee, Bí-kok ê chi̍t chiu.

Chham-khó siu-kái

  1. 1.0 1.1 Fricke, B. (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. 21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. 4 October 2013 khòaⁿ--ê. 
  2. Royal Society of Chemistry (2016). "Ununseptium". rsc.org. Royal Society of Chemistry. 9 November 2016 khòaⁿ--ê. A highly radioactive metal, of which only a few atoms have ever been made. 
  3. GSI (14 December 2015). "Research Program – Highlights". superheavies.de. GSI. 9 November 2016 khòaⁿ--ê. If this trend were followed, element 117 would likely be a rather volatile metal. Fully relativistic calculations agree with this expectation, however, they are in need of experimental confirmation. 
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Hoffman, D. C.; Lee, D. M.; Pershina, V. (2006). "Transactinides and the future elements". Chū Morss; Edelstein, N. M.; Fuger, J. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd pán.). Springer Science+Business Media. pp. 1652–1752. ISBN 1-4020-3555-1. 
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Bonchev, D.; Kamenska, V. (1981). "Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements". Journal of Physical Chemistry. 85 (9): 1177–1186. doi:10.1021/j150609a021. 
  6. Oganessian, Yu. Ts.; et al. (2013). "Experimental studies of the 249Bk + 48Ca reaction including decay properties and excitation function for isotopes of element 117, and discovery of the new isotope 277Mt". Physical Review C. 87 (5): 054621. Bibcode:2013PhRvC..87e4621O. doi:10.1103/PhysRevC.87.054621. 
  7. Khuyagbaatar, J.; Yakushev, A.; Düllmann, Ch. E.; et al. (2014). "48Ca+249Bk Fusion Reaction Leading to Element Z=117: Long-Lived α-Decaying 270Db and Discovery of 266Lr". Physical Review Letters. 112 (17): 172501. doi:10.1103/PhysRevLett.112.172501.