Polonium (Óa-im: "po-ló-ni-ùm") sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 84, hoà-ha̍k hû-hō sī Po.

Polonium,  84Po
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō polonium, Po
Tông-sò͘-thé α, β
Gōa-hêng silvery
Polonium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Te

Po

Lv
bismuthpoloniumastatine
Goân-chú-hoan 84
Goân-chú-liōng (209)
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   āu-kòe-tō͘ kim-sio̍k
ia̍h-sī lūi-kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu 16 cho̍k, p khu
Chiu-kî tē 6 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
per shell 2, 8, 18, 32, 18, 6
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng solid
Iûⁿ-tiám 527 K ​(254 °C, ​489 °F)
Hut-tiám 1235 K ​(962 °C, ​1764 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un) alpha: 9.196 g·cm−3
beta: 9.398 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t ca. 13 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t 102.91 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng 26.4 J·mol−1·K−1
cheng-khì-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
tī T (K) (846) 1003 1236
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ 6, 5,[1] 4, 2, −2 ​(an amphoteric oxide)
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: 2.0
Tiān-lī-lêng 1st: 812.1 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 168 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 140±4 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng 197 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōcubic
Cubic crystal structure for polonium

α-Po
Chiⁿ-thé kò͘-chōrhombohedral
Rhombohedral crystal structure for polonium

β-Po
Jia̍t-phòng-tiòng 23.5 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t 20 W·m−1·K−1 (?)
Tiān-chó͘-lu̍t α: 0.40 µΩ·m (at 0 °C)
Chû-sèng nonmagnetic
CAS teng-kì pian-hō 7440-08-6
Le̍k-sú
Hō-miâ after Polonia, Latin for Poland. Homeland of Marie Curie
Hoat-hiān Pierre Curie and Marie Curie (1898)
Siōng chá hû-lî Willy Marckwald (1902)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: polonium ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
208Po syn 2.898 y α 5.215 204Pb
β+ 1.401 208Bi
209Po syn (125.2±3.3) y[2] α 4.979 205Pb
β+ 1.893 209Bi
210Po trace 138.376 d α 5.307 206Pb

Chham-khó siu-kái

  1. Thayer, John S. (2010). "Relativistic Effects and the Chemistry of the Heavier Main Group Elements": 78. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. 
  2. Boutin, Chad. "Polonium's Most Stable Isotope Gets Revised Half-Life Measurement". nist.gov. NIST Tech Beat. 9 September 2014 khòaⁿ--ê.