Plutonium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 94, hoà-ha̍k hû-hō sī Pu.

Plutonium,  94Pu
Two shiny pellets of Pu about 3 cm in diameter.
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō plutonium, Pu
Gōa-hêng silvery white, tarnishing to dark gray in air
Plutonium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Sm

Pu

(Uqh)
neptuniumplutoniumamericium
Goân-chú-hoan 94
Goân-chú-liōng (244)
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   actinium-hē
Cho̍k, hun-khu n/a, f khu
Chiu-kî tē 7 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Rn] 5f6 7s2
per shell 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng kò͘-thé
Iûⁿ-tiám 912.5 K ​(639.4 °C, ​1182.9 °F)
Hut-tiám 3505 K ​(3228 °C, ​5842 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un) 19.816 g·cm−3
16.63 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t 2.82 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t 333.5 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng 35.5 J·mol−1·K−1
cheng-khì-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
tī T (K) 1756 1953 2198 2511 2926 3499
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ​(an amphoteric oxide)
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: 1.28
Tiān-lī-lêng 1st: 584.7 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 159 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 187±1 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōmonoclinic
Monoclinic crystal structure for plutonium
Siaⁿ-sok 2260 m·s−1
Jia̍t-phòng-tiòng 46.7 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t 6.74 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t 1.460 µΩ·m (at 0 °C)
Chû-sèng paramagnetic
Young hē-sò͘ 96 GPa
Shear hē-sò͘ 43 GPa
Poisson pí 0.21
CAS teng-kì pian-hō 7440-07-5
Le̍k-sú
Hō-miâ after dwarf planet Pluto, itself named after classical god of the underworld Pluto
Hoat-hiān Glenn T. Seaborg, Arthur Wahl, Joseph W. Kennedy, Edwin McMillan (1940–1)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: plutonium ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
238Pu trace 87.74 y SF 204.66[1]
α 5.5 234U
239Pu trace 2.41×104 y SF 207.06
α 5.157 235U
240Pu trace 6.5×103 y SF 205.66
α 5.256 236U
241Pu syn 14 y β 0.02078 241Am
SF 210.83
242Pu syn 3.73×105 y SF 209.47
α 4.984 238U
244Pu trace 8.08×107 y α 4.666 240U
SF

Chham-khó siu-kái