Pún bûn-chiuⁿ sī koan-hē chi̍t-khoán hòa-ha̍k goân-sò͘. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Ka-lí.

Kalium, mā ū hō Ka-lí (加里) ia̍h-sī Phok-tah-só͘-bú (剥荅叟母), sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 19, hoà-ha̍k hû-hō sī K.

Kalium,  19K

Spectral lines of potassium
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō Kalium, K
Eng-bûn potassium
Phian-miâ kalium, ka-lí
Gōa-hêng silvery gray
Kalium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Na

K

Rb
argonKaliumkhā-lú-siúm
Goân-chú-hoan 19
Goân-chú-liōng (±) 39.0983(1)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   kiⁿ-kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu 1 cho̍k, s khu
Chiu-kî tē 4 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Ar] 4s1
per shell 2, 8, 8, 1
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng kò͘-thé
Iûⁿ-tiám 336.7 K ​(63.5 °C, ​146.3 °F)
Hut-tiám 1032 K ​(759 °C, ​1398 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un) 0.862 g·cm−3
0.828 g·cm−3
Lîm-kài-tiám 2223 K, 16 MPa[2]
Iûⁿ-hoà-jia̍t 2.33 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t 76.9 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng 29.6 J·mol−1·K−1
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ +1, −1 ​(a strongly basic oxide)
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: 0.82
Tiān-lī-lêng 1st: 418.8 kJ·mol−1
2nd: 3052 kJ·mol−1
3rd: 4420 kJ·mol−1
(more)
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 227 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 203±12 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng 275 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōbody-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for Kalium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á) 2000 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng 83.3 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t 102.5 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t 72 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèng paramagnetic[3]
Young hē-sò͘ 3.53 GPa
Shear hē-sò͘ 1.3 GPa
Bulk hē-sò͘ 3.1 GPa
Mohs ngē-tō͘ 0.4
Brinell ngē-tō͘ 0.363 MPa
CAS teng-kì pian-hō 7440-09-7
Le̍k-sú
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘ Humphry Davy (1807)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: Kalium ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
39K 93.26% 39K is stable with 20 neutrons
40K 0.012% 1.248(3)×109 y β 1.311 40Ca
ε 1.505 40Ar
β+ 1.505 40Ar
41K 6.73% 41K is stable with 22 neutrons

Chham-khó siu-kái

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Haynes, William M., pian. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd pán.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 4.122. ISBN 1439855110. 
  3. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., pian. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.