Cadmium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 48, hoà-ha̍k hû-hō sī Cd.

Cadmium,  48Cd
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō cadmium, Cd
Gōa-hêng silvery bluish-gray metallic
Cadmium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Zn

Cd

Hg
gîncadmiumindium
Goân-chú-hoan 48
Goân-chú-liōng (±) 112.414(4)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   kòe-tō͘ kim-sio̍k
alternatively considered a post-transition metal
Cho̍k, hun-khu 12 cho̍k, d khu
Chiu-kî tē 5 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Kr] 4d10 5s2
per shell 2, 8, 18, 18, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng solid
Iûⁿ-tiám 594.22 K ​(321.07 °C, ​609.93 °F)
Hut-tiám 1040 K ​(767 °C, ​1413 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un) 8.65 g·cm−3
7.996 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t 6.21 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t 99.87 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng 26.020 J·mol−1·K−1
cheng-khì-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
tī T (K) 530 583 654 745 867 1040
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ 2, 1, −2 ​(a mildly basic oxide)
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: 1.69
Tiān-lī-lêng 1st: 867.8 kJ·mol−1
2nd: 1631.4 kJ·mol−1
3rd: 3616 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 151 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 144±9 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng 158 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōhexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for cadmium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á) 2310 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng 30.8 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t 96.6 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t 72.7 nΩ·m (at 22 °C)
Chû-sèng diamagnetic[2]
Young hē-sò͘ 50 GPa
Shear hē-sò͘ 19 GPa
Bulk hē-sò͘ 42 GPa
Poisson pí 0.30
Mohs ngē-tō͘ 2.0
Brinell ngē-tō͘ 203–220 MPa
CAS teng-kì pian-hō 7440-43-9
Le̍k-sú
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘ Karl Samuel Leberecht Hermann and Friedrich Stromeyer (1817)
 hō-miâ Friedrich Stromeyer (1817)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: cadmium ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
106Cd 1.25% >4.1×1020 y (β+β+) 2.770 106Pd
107Cd syn 6.5 h ε 1.417 107Ag
108Cd 0.89% >4.1×1017 y +β+) 0.272 108Pd
109Cd syn 462.6 d ε 0.214 109Ag
110Cd 12.49% (SF) <22.486
111Cd 12.8% (SF) <21.883
112Cd 24.13% (SF) <20.733
113Cd 12.22% 7.7×1015 y β 0.316 113In
113mCd syn 14.1 y β 0.580 113In
IT 0.264 113Cd
114Cd 28.73% >6.4×1018 y (ββ) 0.540 114Sn
115Cd syn 53.46 h β 1.446 115In
116Cd 7.49% 3.1×1019 y ββ 2.809 116Sn
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chham-khó

siu-kái
  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. Archived from the original on 2011-03-03. 2016-06-09 khòaⁿ--ê.