Lanthanum sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 57, hoà-ha̍k hû-hō sī La.

Lanthanum,  57La
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō lanthanum, La
Gōa-hêng silvery white
Lanthanum tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)


La

Ac
bariumlanthanumcerium
Goân-chú-hoan 57
Goân-chú-liōng (±) 138.90547(7)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   lanthanum-hē
sometimes considered a transition metal
Cho̍k, hun-khu n/a, f khu
Chiu-kî tē 6 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Xe] 5d1 6s2
per shell 2, 8, 18, 18, 9, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng kò͘-thé
Iûⁿ-tiám 1193 K ​(920 °C, ​1688 °F)
Hut-tiám 3737 K ​(3464 °C, ​6267 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un) 6.162 g·cm−3
5.94 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t 6.20 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t 400 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng 27.11 J·mol−1·K−1
cheng-khì-ap (extrapolated)
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
tī T (K) 2005 2208 2458 2772 3178 3726
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ 3, 2, 1 ​(a strongly basic oxide)
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: 1.10
Tiān-lī-lêng 1st: 538.1 kJ·mol−1
2nd: 1067 kJ·mol−1
3rd: 1850.3 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 187 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 207±8 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōdouble hexagonal close-packed (dhcp)
Double hexagonal close packed crystal structure for lanthanum
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á) 2475 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng α, poly: 12.1 µm·m−1·K−1 (at r.t.)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t 13.4 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t α, poly: 615 nΩ·m (at r.t.)
Chû-sèng paramagnetic[2]
Young hē-sò͘ α form: 36.6 GPa
Shear hē-sò͘ α form: 14.3 GPa
Bulk hē-sò͘ α form: 27.9 GPa
Poisson pí α form: 0.280
Mohs ngē-tō͘ 2.5
Vickers ngē-tō͘ 360–1750 MPa
Brinell ngē-tō͘ 350–400 MPa
CAS teng-kì pian-hō 7439-91-0
Le̍k-sú
Hoat-hiān Carl Gustaf Mosander (1838)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: lanthanum ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
137La syn 6×104 y ε 0.600 137Ba
138La 0.090% 1.05×1011 y ε 1.737 138Ba
β 1.044 138Ce
139La 99.910% (SF) <38.944
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chham-khó siu-kái

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.