Zirconium, kì-hō sī Zr, sī chi̍t khoán hoà-ha̍k goân-sò͘.

Zirconium,  40Zr
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō zirconium, Zr
Gōa-hêng silvery white
Zirconium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Ti

Zr

Hf
yttriumzirconiumniobium
Goân-chú-hoan 40
Goân-chú-liōng (±) 91.224(2)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu 4 cho̍k, d khu
Chiu-kî tē 5 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Kr] 4d2 5s2
per shell 2, 8, 18, 10, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng solid
Iûⁿ-tiám 2128 K ​(1855 °C, ​3371 °F)
Hut-tiám 4650 K ​(4377 °C, ​7911 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un) 6.52 g·cm−3
5.8 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t 14 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t 591 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng 25.36 J·mol−1·K−1
cheng-khì-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
tī T (K) 2639 2891 3197 3575 4053 4678
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ 4, 3, 2, 1, −2[2] ​(an amphoteric oxide)
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: 1.33
Tiān-lī-lêng 1st: 640.1 kJ·mol−1
2nd: 1270 kJ·mol−1
3rd: 2218 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 160 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 175±7 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōhexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close-packed crystal structure for zirconium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á) 3800 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng 5.7 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t 22.6 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t 421 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèng paramagnetic[3]
Young hē-sò͘ 88 GPa
Shear hē-sò͘ 33 GPa
Bulk hē-sò͘ 91.1 GPa
Poisson pí 0.34
Mohs ngē-tō͘ 5.0
Vickers ngē-tō͘ 820–1800 MPa
Brinell ngē-tō͘ 638–1880 MPa
CAS teng-kì pian-hō 7440-67-7
Le̍k-sú
Hō-miâ after zircon, zargun زرگون meaning "gold-colored".
Hoat-hiān Martin Heinrich Klaproth (1789)
Siōng chá hû-lî Jöns Jakob Berzelius (1824)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: zirconium ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
88Zr syn 83.4 d ε 88Y
γ 0.392D
89Zr syn 78.4 h ε 89Y
β+ 0.902 89Y
γ 0.909D
90Zr 51.45% 90Zr is stable with 50 neutrons
91Zr 11.22% 91Zr is stable with 51 neutrons
92Zr 17.15% 92Zr is stable with 52 neutrons
93Zr trace 1.53×106 y β 0.060 93Nb
94Zr 17.38% >1.1×1017 y (ββ) 1.144 94Mo
96Zr 2.8% 2.0×1019 y[4] ββ 3.348 96Mo
) 96Nb
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chham-khó

siu-kái
  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. "Zirconium: zirconium(I) fluoride compound data". OpenMOPAC.net. goân-loē-iông tī 2013-08-28 hőng khó͘-pih. 2007-12-10 khòaⁿ--ê. 
  3. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. Archived from the original on 2011-03-03. 2016-06-09 khòaⁿ--ê. 
  4. Pritychenko, Boris; Tretyak, V. "Adopted Double Beta Decay Data". National Nuclear Data Center. 2008-02-11 khòaⁿ--ê.