Titanium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 22, hoà-ha̍k hû-hō sī Ti.

Titanium,  22Ti
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō titanium, Ti
Gōa-hêng silvery grey-white metallic
Titanium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)


Ti

Zr
scandiumtitaniumvanadium
Goân-chú-hoan 22
Goân-chú-liōng (±) 47.867(1)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu 4 cho̍k, d khu
Chiu-kî tē 4 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Ar] 3d2 4s2
per shell 2, 8, 10, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng kò͘-thé
Iûⁿ-tiám 1941 K ​(1668 °C, ​3034 °F)
Hut-tiám 3560 K ​(3287 °C, ​5949 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un) 4.506 g·cm−3
4.11 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t 14.15 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t 425 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng 25.060 J·mol−1·K−1
cheng-khì-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
tī T (K) 1982 2171 (2403) 2692 3064 3558
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ 4, 3, 2, 1, −1, −2[2] ​(an amphoteric oxide)
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: 1.54
Tiān-lī-lêng 1st: 658.8 kJ·mol−1
2nd: 1309.8 kJ·mol−1
3rd: 2652.5 kJ·mol−1
(more)
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 147 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 160±8 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōhexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for titanium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á) 5090 m·s−1 (at r.t.)
Jia̍t-phòng-tiòng 8.6 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t 21.9 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t 420 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèng paramagnetic
Young hē-sò͘ 116 GPa
Shear hē-sò͘ 44 GPa
Bulk hē-sò͘ 110 GPa
Poisson pí 0.32
Mohs ngē-tō͘ 6.0
Vickers ngē-tō͘ 830–3420 MPa
Brinell ngē-tō͘ 716–2770 MPa
CAS teng-kì pian-hō 7440-32-6
Le̍k-sú
Hoat-hiān William Gregor (1791)
Siōng chá hû-lî Jöns Jakob Berzelius (1825)
 hō-miâ Martin Heinrich Klaproth (1795)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: titanium ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
44Ti syn 63 y ε 44Sc
γ 0.07D, 0.08D
46Ti 8.0% 46Ti is stable with 24 neutrons
47Ti 7.3% 47Ti is stable with 25 neutrons
48Ti 73.8% 48Ti is stable with 26 neutrons
49Ti 5.5% 49Ti is stable with 27 neutrons
50Ti 5.4% 50Ti is stable with 28 neutrons

Chham-khó

siu-kái
  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Andersson, N.; et al. (2003). "Emission spectra of TiH and TiD near 938 nm" (PDF). J. Chem. Phys. 118: 10543. Bibcode:2003JChPh.118.3543A. doi:10.1063/1.1539848. goân-loē-iông (PDF) tī 2012-02-09 hőng khó͘-pih. 2016-05-23 khòaⁿ--ê.