Selenium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 34, hoà-ha̍k hû-hō sī Se.

Selenium,  34Se
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō selenium, Se
Gōa-hêng black, red, and gray (not pictured) allotropes
Selenium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
S

Se

Te
phi-sò͘seleniumchhàu-sò͘
Goân-chú-hoan 34
Goân-chú-liōng (±) 78.971(8)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   to-goân-chú hui-kim-sio̍k
sometimes considered a metalloid
Cho̍k, hun-khu 16 cho̍k, p khu
Chiu-kî tē 4 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Ar] 3d10 4s2 4p4
per shell 2, 8, 18, 6
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng solid
Iûⁿ-tiám 494 K ​(221 °C, ​430 °F)
Hut-tiám 958 K ​(685 °C, ​1265 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un) gray: 4.81 g·cm−3
alpha: 4.39 g·cm−3
vitreous: 4.28 g·cm−3
3.99 g·cm−3
Lîm-kài-tiám 1766 K, 27.2 MPa
Iûⁿ-hoà-jia̍t gray: 6.69 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t 95.48 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng 25.363 J·mol−1·K−1
cheng-khì-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
tī T (K) 500 552 617 704 813 958
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ 6, 5, 4, 3, 2, 1,[2] −1, −2 ​(a strongly acidic oxide)
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: 2.55
Tiān-lī-lêng 1st: 941.0 kJ·mol−1
2nd: 2045 kJ·mol−1
3rd: 2973.7 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 120 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 120±4 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng 190 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōhexagonal
Hexagonal crystal structure for selenium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á) 3350 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng amorphous: 37 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t amorphous: 0.519 W·m−1·K−1
Chû-sèng diamagnetic[3]
Young hē-sò͘ 10 GPa
Shear hē-sò͘ 3.7 GPa
Bulk hē-sò͘ 8.3 GPa
Poisson pí 0.33
Mohs ngē-tō͘ 2.0
Brinell ngē-tō͘ 736 MPa
CAS teng-kì pian-hō 7782-49-2
Le̍k-sú
Hō-miâ after Selene, Greek goddess of the moon
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘ Jöns Jakob Berzelius and Johann Gottlieb Gahn (1817)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: selenium ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
72Se syn 8.4 d ε 72As
γ 0.046
74Se 0.87% (β+β+) 1.2094 74Ge
75Se syn 119.779 d ε 75As
γ 0.264, 0.136,
0.279
76Se 9.36% 76Se is stable with 42 neutrons
77Se 7.63% 77Se is stable with 43 neutrons
78Se 23.78% 78Se is stable with 44 neutrons
79Se trace 3.27×105 y β 0.151 79Br
80Se 49.61% (ββ) 0.1339 80Kr
82Se 8.73% 1.08×1020 y ββ 2.995 82Kr
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chham-khó siu-kái