Sek-un (Hàn: 室溫; Eng: room temperature) he̍k-chiá siông-un (常溫) it-poaⁿ ê tēng-gī sī Liap-sī 25-tō͘ (25°C).

Nā khah lí-lūn ê bûn-hiàn khó-lêng ē siá chò 300K (27°C), in-ūi iōng jia̍t-le̍k-ha̍k un-tō͘ chìn-hêng kè-sǹg khah lī-piān.

Siong-koan

siu-kái