Niobium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 41, hoà-ha̍k hû-hō sī Nb.

Niobium,  41Nb
A lump of gray shining crystals with hexagonal facetting
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō niobium, Nb
Gōa-hêng gray metallic, bluish when oxidized
Niobium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
V

Nb

Ta
zirconiumniobiummolybdenum
Goân-chú-hoan 41
Goân-chú-liōng (±) 92.90637(2)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu 5 cho̍k, d khu
Chiu-kî tē 5 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Kr] 4d4 5s1
per shell 2, 8, 18, 12, 1
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng solid
Iûⁿ-tiám 2750 K ​(2477 °C, ​4491 °F)
Hut-tiám 5017 K ​(4744 °C, ​8571 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un) 8.57 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t 30 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t 689.9 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng 24.60 J·mol−1·K−1
cheng-khì-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
tī T (K) 2942 3207 3524 3910 4393 5013
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ 5, 4, 3, 2, 1, −1, −3 ​(a mildly acidic oxide)
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: 1.6
Tiān-lī-lêng 1st: 652.1 kJ·mol−1
2nd: 1380 kJ·mol−1
3rd: 2416 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 146 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 164±6 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōbody-centered cubic (bcc)
Cubic body-centered crystal structure for niobium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á) 3480 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng 7.3 µm·m−1·K−1
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t 53.7 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t 152 nΩ·m (at 0 °C)
Chû-sèng paramagnetic
Young hē-sò͘ 105 GPa
Shear hē-sò͘ 38 GPa
Bulk hē-sò͘ 170 GPa
Poisson pí 0.40
Mohs ngē-tō͘ 6.0
Vickers ngē-tō͘ 870–1320 MPa
Brinell ngē-tō͘ 735–2450 MPa
CAS teng-kì pian-hō 7440-03-1
Le̍k-sú
Hō-miâ after Niobe in Greek mythology, daughter of Tantalus (tantalum)
Hoat-hiān Charles Hatchett (1801)
Siōng chá hû-lî Christian Wilhelm Blomstrand (1864)
Recognized as a distinct element by Heinrich Rose (1844)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: niobium ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
90Nb syn 14.6 h β+ 90Zr
91Nb syn 680 y ε 91Zr
91mNb syn 60.86 d IT 0.104e 91Nb
92m1Nb syn 10.15 d ε 92Zr
γ 0.934
92Nb syn 3.47×107 y ε 92Zr
γ 0.561, 0.934
93Nb 100% (SF) <0.943
93mNb syn 16.13 y IT 0.031e 93Nb
94Nb syn 20300 y β 0.471 94Mo
γ 0.702, 0.871
95Nb syn 34.991 d β 0.159 95Mo
γ 0.765
95mNb syn 3.61 d IT 0.235 95Nb
96Nb syn 23.4 h β 96Mo
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chham-khó siu-kái