Uranium (Óa-im: "u-lá-ní-ùm") sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 92, hoà-ha̍k hû-hō sī U.

Uranium,  92U
Two hands in brown gloves holding a blotched gray disk with a number 2068 hand-written on it
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō uranium, U
Gōa-hêng silvery gray metallic; corrodes to a spalling black oxide coat in air
Uranium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Nd

U

(Uqq)
protactiniumuraniumneptunium
Goân-chú-hoan 92
Goân-chú-liōng (±) 238.02891(3)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   actinium-hē
Cho̍k, hun-khu n/a, f khu
Chiu-kî tē 7 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Rn] 5f3 6d1 7s2
per shell 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng kò͘-thé
Iûⁿ-tiám 1405.3 K ​(1132.2 °C, ​2070 °F)
Hut-tiám 4404 K ​(4131 °C, ​7468 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un) 19.1 g·cm−3
17.3 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t 9.14 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t 417.1 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng 27.665 J·mol−1·K−1
cheng-khì-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
tī T (K) 2325 2564 2859 3234 3727 4402
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ 6, 5, 4, 3,[2] 2, 1 ​(a weakly basic oxide)
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: 1.38
Tiān-lī-lêng 1st: 597.6 kJ·mol−1
2nd: 1420 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 156 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 196±7 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng 186 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōorthorhombic
Orthorhombic crystal structure for uranium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á) 3155 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng 13.9 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t 27.5 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t 0.280 µΩ·m (at 0 °C)
Chû-sèng paramagnetic
Young hē-sò͘ 208 GPa
Shear hē-sò͘ 111 GPa
Bulk hē-sò͘ 100 GPa
Poisson pí 0.23
Vickers ngē-tō͘ 1960–2500 MPa
Brinell ngē-tō͘ 2350–3850 MPa
CAS teng-kì pian-hō 7440-61-1
Le̍k-sú
Hō-miâ after planet Uranus, itself named after Greek god of the sky Uranus
Hoat-hiān Martin Heinrich Klaproth (1789)
Siōng chá hû-lî Eugène-Melchior Péligot (1841)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: uranium ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
232U syn 68.9 y SF
α 5.414 228Th
233U trace 1.592×105 y SF 197.93[3]
α 4.909 229Th
234U 0.005% 2.455×105 y SF 197.78
α 4.859 230Th
235U 0.720% 7.04×108 y SF 202.48
α 4.679 231Th
236U trace 2.342×107 y SF 201.82
α 4.572 232Th
238U 99.274% 4.468×109 y α 4.270 234Th
SF 205.87
ββ 238Pu

Chham-khó siu-kái

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Morss, L.R.; Edelstein, N.M. and Fuger, J., pian. (2006). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd pán.). Netherlands: Springer. ISBN 9048131464. 
  3. Magurno, B.A.; Pearlstein, S, pian. (1981). Proceedings of the conference on nuclear data evaluation methods and procedures. BNL-NCS 51363, vol. II (PDF). Upton, NY (USA): Brookhaven National Lab. pp. 835 ff. 2014-08-06 khòaⁿ--ê.