Erbium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 68, hoà-ha̍k hû-hō sī Er.

Erbium,  68Er
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō erbium, Er
Gōa-hêng silvery white
Erbium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)


Er

Fm
holmiumerbiumthulium
Goân-chú-hoan 68
Goân-chú-liōng (±) 167.259(3)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   lanthanum-hē
Cho̍k, hun-khu n/a, f khu
Chiu-kî tē 6 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Xe] 4f12 6s2
per shell 2, 8, 18, 30, 8, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng solid
Iûⁿ-tiám 1802 K ​(1529 °C, ​2784 °F)
Hut-tiám 3141 K ​(2868 °C, ​5194 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un) 9.066 g·cm−3
8.86 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t 19.90 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t 280 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng 28.12 J·mol−1·K−1
cheng-khì-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
tī T (K) 1504 1663 (1885) (2163) (2552) (3132)
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ 3, 2, 1 ​(a basic oxide)
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: 1.24
Tiān-lī-lêng 1st: 589.3 kJ·mol−1
2nd: 1150 kJ·mol−1
3rd: 2194 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 176 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 189±6 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōhexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for erbium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á) 2830 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng poly: 12.2 µm·m−1·K−1 (r.t.)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t 14.5 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t poly: 0.860 µΩ·m (r.t.)
Chû-sèng paramagnetic at 300 K
Young hē-sò͘ 69.9 GPa
Shear hē-sò͘ 28.3 GPa
Bulk hē-sò͘ 44.4 GPa
Poisson pí 0.237
Vickers ngē-tō͘ 430–700 MPa
Brinell ngē-tō͘ 600–1070 MPa
CAS teng-kì pian-hō 7440-52-0
Le̍k-sú
Hō-miâ after Ytterby (Sweden), where it was mined
Hoat-hiān Carl Gustaf Mosander (1842)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: erbium ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
160Er syn 28.58 h ε 0.330 160Ho
162Er 0.139% >1.4×1014 y (α) 1.6460 158Dy
(β+β+) 1.8445 162Dy
164Er 1.601% (α) 1.3041 160Dy
+β+) 0.0241 164Dy
165Er syn 10.36 h ε 0.376 165Ho
166Er 33.503% (α) 0.8309 162Dy
167Er 22.869% (α) 0.6657 163Dy
168Er 26.978% (α) 0.5527 164Dy
169Er syn 9.4 d β 0.351 169Tm
170Er 14.910% >3.2×1017 y (α) 0.0502 166Dy
(ββ) 0.6536 170Yb
171Er syn 7.516 h β 1.490 171Tm
172Er syn 49.3 h β 0.891 172Tm
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chham-khó

siu-kái