Iâm-sò͘ (鹽素, kì-hō: Cl; Latin-miâ: chlorum) sī chi̍t khoán hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan ûi 17. Iâm-sò͘ hām hut-sò͘, chhàu-sò͘, ak-sò͘, astatine téng-téng tē 17 cho̍k ê goân-sò͘ ha̍p-chheng ló͘-sò͘ (鹵素).

Iâm-sò͘,  17Cl

A glass container filled with chlorine gas

Emission line spectra; 400–700 nm
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō Iâm-sò͘, Cl
Eng-bûn chlorine
Gōa-hêng pale yellow-green gas
Iâm-sò͘ tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
F

Cl

Br
liû-hôngIâm-sò͘argon
Goân-chú-hoan 17
Goân-chú-liōng 35.45[1] (35.446–35.457)[2]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   siang-goân-chú hui-kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu 17 cho̍k, p khu
Chiu-kî tē 3 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Ne] 3s2 3p5
per shell 2, 8, 7
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng khì-thé
Iûⁿ-tiám 171.6 K ​(−101.5 °C, ​−150.7 °F)
Hut-tiám 239.11 K ​(−34.04 °C, ​−29.27 °F)
Bi̍t-tō͘ at stp (0 °C and 101.325 kPa) 3.2 g·L−1
1.5625 g·cm−3[3]
Lîm-kài-tiám 416.9 K, 7.991 MPa
Iûⁿ-hoà-jia̍t (Cl2) 6.406 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t (Cl2) 20.41 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng (Cl2)
33.949 J·mol−1·K−1
cheng-khì-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
tī T (K) 128 139 153 170 197 239
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1 ​(a strongly acidic oxide)
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: 3.16
Tiān-lī-lêng 1st: 1251.2 kJ·mol−1
2nd: 2298 kJ·mol−1
3rd: 3822 kJ·mol−1
(more)
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 102±4 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng 175 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōorthorhombic
Orthorhombic crystal structure for Iâm-sò͘
Siaⁿ-sok 206 m·s−1 (gas, at 0 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t 8.9×10-3 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t >10 Ω·m (at 20 °C)
Chû-sèng diamagnetic[4]
CAS teng-kì pian-hō 7782-50-5
Le̍k-sú
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘ Carl Wilhelm Scheele (1774)
Recognized as an element by Humphry Davy (1808)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: Iâm-sò͘ ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
35Cl 75.77% 35Cl is stable with 18 neutrons
36Cl trace 3.01×105 y β 0.709 36Ar
ε 36S
37Cl 24.23% 37Cl is stable with 20 neutrons

Iâm-sò͘ tī it-poaⁿ chōng-hóng chi-hā sī khì-thé, sek-chúi sī chheⁿ-n̂g-sek, tùi jîn-thé ū-to̍k. I ê sèng-chit hoa̍t-phoat, sī kiông sng-hòa-chē, ū siōng koân ê tiān-chú chhin-hô-le̍k, koh sī tiān-khì im-sèng-tō͘ tē-saⁿ koân ê goân-sò͘.

Iâm-sò͘ tī Tē-kiû téng siōng chia̍p-khòaⁿ ê chûn-chāi hêng-sek sī iâm-hòa-bu̍t (鹽化物) Cl, sng-hòa-sò͘ sī −1. Phì-lūn-kóng iâm-hòa natrium, tiō sī iâm, tī hái-chúi kap giâm-chân lâi sī chin phong-phài, jîn-thé lāi lóng ē-tàng chhōe--tio̍h.

Miâ-chheng

siu-kái

Iâm-sò͘ ê Eng-gí miâ chlorine lâi-chū Kó͘-chá Hi-lia̍p-gí χλωρός (Lô-má-hòa: khlôros), ì-sù sī chhiò-le̍k-sek.

Ji̍t-pún Edo sî-tāi ê se-hong ha̍k-chiá Udagawa Yōan (宇田川 榕菴) kā chlorine ê Ji̍t-pún-ōe hoan-chò "enso" (Kana: えんそ, Kanji: 塩素, 鹽素), in-ūi iâm sī i ê chú-iàu sêng-hūn chi-it. Hân-kok-gí mā chiàu chit-ê "yeomso" (Ko-lê-jī: 염소).

19 sè-kí 70 nî-tāi, Tiong-kok hòa-ha̍k-ka Chhî Siū (徐壽) kā chlorine hō chi̍t-ê Hôa-gí miâ kiò-chò "le̍k-khì" (綠氣). 1933 nî, Tēⁿ Cheng-bûn (鄭貞文) chhòng-chō chi̍t jī "氯" lâi tāi-piáu chlorine. "氯" chit jī nā chiàu hoán-chhiat eng-kai tha̍k-chò "le̍k", kap le̍k-sek ê "le̍k" kâng im.

1976 nî chhut-pán ê Maryknoll Tâi-Eng sû-tián chiong chlorine ê Tâi-gí kì-chò "iâm-sò͘".

Tông-ūi-sò͘

siu-kái

Iâm-sò͘ ū nn̄g-ê ún-tēng ê tng-ūi-sò͘: 35Cl kap 37Cl, in tī ê pí-lē chha-put-to sī 1:3.

Bu̍t-lí sèng-chit

siu-kái

Hòa-ha̍k sèng-chit kap hòa-ha̍p-bu̍t

siu-kái

Iâm-hoà chúi-sò͘

siu-kái

Iâm-hoà chúi-sò͘ (HCl) sī iâm-sò͘ siōng kan-tan ê hòa-ha̍p-bu̍t, mā sī tùi kang-gia̍p kap si̍t-giām-sek lóng chin tiōng-iàu ê hòa-ha̍k io̍h-che.

sek-un, iâm-hoà chúi-sò͘ sī bû-sek khì-thé, khoài-khoài iông tī chúi-té, piàn-chó chi̍t chióng kiông-sng.

Iâm-sò͘ sng-hòa-bu̍t

siu-kái

Iâm-sò͘ ê oxo sng

siu-kái
Oxo sng ê miâ

(Eng-gí miâ)

Hòa-ha̍k-sek

(sng-hòa-sò͘)

Oxo sng iâm ê miâ

(Eng-gí miâ)

Chhù iâm-sò͘ sng

(hypochlorous acid)

  (+I) Chhù iâm-sò͘ sng iâm
( - hypochlorite)
A iâm-sò͘ sng

(chlorous acid)

  (+III) A iâm-sò͘ sng iâm
( - chlorite)
Iâm-sò͘ sng

(chloric acid)

  (+V) Iâm-sò͘ sng iâm
(- chlorate)
Kòe iâm-sò͘ sng

(perchloric acid)

  (+VII) Kòe iâm-sò͘ sng iâm
( - perchlorate)

Chè-chō

siu-kái

Si̍t-giām-sek lāi, chió-liōng ê iâm-sò͘ ē-sái chiong iâm-sng ka--ji̍p-khì jī sng-hòa mangan (MnO2), iōng pâi-chúi chip-khì-hoat siu-chi̍p, che hoán-èng-sek sī:

 

Kang-gia̍p siōng, siōng chú-iàu ê iâm-sò͘ chè-hoat, sī ti̍t-chiap tiān-kái iâm-chúi, che hoán-èng-sek sī:

 ,

kî-tiong,

iông-ke̍k (+) pòaⁿ hoán-èng sī  ,
im-ke̍k (−) pòaⁿ hoán-èng sī  ;

tī iông-ke̍k kap im-ke̍k hun-pia̍t siu-chi̍p--ē-tio̍h iâm-chúi kap chúi-sò͘; koh-lâi, in-ūi iâm-chúi pún-sin ū-hâm Na+, só͘-í chit-ê hong-hoat mā sī chúi-sng-hoà natrium (NaOH) ê chú-iàu chè-hoat.

Èng-iōng

siu-kái

Iâm-sò͘ ē-sái iōng-lâi chò siau-to̍k-chē, it-poaⁿ ê chúi-tō-chúi kap iû-éng-tî tiō tiāⁿ-tiāⁿ iōng i siau-to̍k, ûi-chhî chúi-chit ê ōe-seng.

Iâm-sò͘ mā sī tiōng-iàu ê hòa-kang goân-liāu, iōng-lâi chè-chō iâm-sng, phiò-pe̍h-hún, haloalkane, sok-ka (chhiūⁿ PVC), chloroform téng-téng.

It-chhù Tāi-chiàn sî-kî, iâm-sò͘ bat hō͘ lâng tòng-chò hòa-ha̍k bú-khì.

Kiám-giām

siu-kái

Chham-khó

siu-kái