Edo sî-tāi (江戸時代 / えどじだい), iū-koh hō-chòe Tokugawa sî-tāi (徳川時代), sī chi̍t-ê iû Tokugawa bō͘-hú thóng-tī ê Ji̍t-pún le̍k-sú sî-tāi. Ùi Khèng-tiông 8 nî (1603 nî) khai-sí, Tokugawa Ieyasu chiâⁿ-chòe cheng-î tāi-chiong-kun, tī Kang-hō͘ siat-li̍p bō͘-hú; Khèng-èng 3 nî (1867 nî), Tokugawa Yoshinobu tāi-chèng hōng-hôan liáu-āu kiat-sok, chêng-āu lóng-chóng thóng-tī Ji̍t-pún 264 nî.

Edo-siâⁿ.