Khèng-èng (慶応 / けいおう) sī Ji̍t-pún kó͘-chá-ê chi̍t-ê liân-hō, tī Gôan-tī chi-āu kah Bêng-tī chi-chêng. Chāi 1865 kàu 1868 nî chi-kan sú-iōng.

Chi̍t-ê kî-kan ê thian-hôngHàu-bêng Thian-hông hām Bêng-tī Thian-hông, Kang-hō͘ bō͘-hú ê chiong-kunTek-chhoan Ka-bō͘ kah Tek-chhoan Khèng-hí.