Tāi-chèng hōng-hôan

Tāi-chèng hōng-hôan (大政奉還 / たいせいほうかん) sī Kang-hō͘ bō͘-hú tē-15 tāi chiong-kun Tek-chhoan Khèng-hí kā chèng-kôan hêng hō Bêng-tī Thian-hông ê le̍k-sú sū-kiāⁿ, mā tāi-piáu tio̍h Kang-hō͘ sî-tāi ê kiat-sok kah Bêng-tī î-sin ê khai-sí.

Tāi-chèng hōng-hôan.