Hân-kok-gí

Hân-kok-gí (한국어/韓國語), ia̍h sī Tiâu-sián-gí (조선말/朝鮮말), sī Tiâu-sián-cho̍k ê gí-giân, chú-iàu tī Tiâu-sián poàn-tó liû-thong, sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kap Tāi-hân Bîn-kok ê koan-hong gí-giân, tī thong sè-kài ū tāi-io̍k 7800-bān ê sú-ēng-chiá.

Hân-kok-gí
한국어/조선말
Hangugeo-Chosonmal.svg
Goân-chū kok-ka  Tāi-hân Bîn-kok
 Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
Sú-iōng tē-khu Tiâu-sián poàn-tó
Native speakers
7800-bān
Ko-lê-jī
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân
 Tāi-hân Bîn-kok
 Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
 Tiong-kok ê Iân-pian Tiâu-sián-cho̍k Chū-tī-chiu kap Tiông-pe̍k Tiâu-sián-cho̍k Chū-tī-koān
Sêng-jīn sī chió-sò͘ bîn-cho̍k ê gí-giân
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 ko
ISO 639-2 kor
ISO 639-3 kor
Koreandialects.png
Hân-kok-gí hong-giân hun-pò͘

Hiān-tāi Hân-kok-gí ê su-siá hē-thóng sī Hân-kok bûn-jī Ko-lê-jī. Kó͘-chá teh ēng ê Hàn-jī tī hiān-tāi ê sú-iōng chin iú-hān.