Iân-pian Tiâu-sián-cho̍k Chū-tī-chiu

Iân-pian Tiâu-sián-cho̍k Chū-tī-chiu (延邊朝鮮族自治州, Tiâu-sián-gí: 연변조선족자치주) sī Tiong-kok Kiat-lîm-séng ê 1 ê chū-tī-chiu.

Hêng-chèng-khu

siu-kái