Hui-chhun-chhī (琿春市, Tiâu-sián-gí: 훈춘시) sī Tiong-kok Kiat-lîm-séng Iân-pian Tiâu-sián-cho̍k Chū-tī-chiu ê chi̍t ê koān-kip-chhī.