Pascal (tan-ūi)

(Tùi Pascal (unit) choán--lâi)

Pascal (hû-hō: Pa) sī chi̍t ê ap-le̍k ê SI ián-seng tan-ūi; tēng-gī sī tan-ūi pêng-hong kong-chhioh gōa-chē newton.

Blaise Pascal

Pascal nā siá-chò SI ki-pún tan-ūi:

kî-tiong Nnewton, mkong-chhioh, kgkong-kin, ah s is the bió.