Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng (SI) ū tēng-gī 7 ê ki-pún ê bu̍t-lí tan-ūi. Chhun-ê tan-ūi lóng sī ùi chia-ê tan-ūi thui-ián lâi ê, hō-chò ián-seng tan-ūi.

7 ê SI ki-pún tan-ūi