Bu̍t-chit-liōng ia̍h bu̍t-liōng, sī chi̍t-kóa lia̍p-chú ê chi̍p-ha̍p-thé lāi-bīn pau-hâm ê lia̍p-chú sò͘-liōng, tan-ūi it-poaⁿ sī mole.