Sng-hoà-che (酸化劑) sī chi̍t lūi kū-iú sng-hoà sèng-chit ê bu̍t-chit. Tī sng-hoà hoân-goân hoán-èng tiong, sng-hoà-sò͘ hā-kàng (tit-tio̍h tiān-chú) ê bu̍t-chit chiū sī sng-hoà-che.