Molybdenum sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 42, hoà-ha̍k hû-hō sī Mo.

Molybdenum,  42Mo
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō molybdenum, Mo
Gōa-hêng gray metallic
Molybdenum tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Cr

Mo

W
niobiummolybdenumtechnetium
Goân-chú-hoan 42
Goân-chú-liōng (±) 95.95(1)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu 6 cho̍k, d khu
Chiu-kî tē 5 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Kr] 4d5 5s1
per shell 2, 8, 18, 13, 1
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng solid
Iûⁿ-tiám 2896 K ​(2623 °C, ​4753 °F)
Hut-tiám 4912 K ​(4639 °C, ​8382 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un) 10.28 g·cm−3
9.33 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t 37.48 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t 598 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng 24.06 J·mol−1·K−1
cheng-khì-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
tī T (K) 2742 2994 3312 3707 4212 4879
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ 6, 5, 4, 3, 2, 1,[2] −1, −2, −4 ​(a strongly acidic oxide)
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: 2.16
Tiān-lī-lêng 1st: 684.3 kJ·mol−1
2nd: 1560 kJ·mol−1
3rd: 2618 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 139 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 154±5 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōbody-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for molybdenum
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á) 5400 m·s−1 (at r.t.)
Jia̍t-phòng-tiòng 4.8 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t 138 W·m−1·K−1
Jia̍t-khok-sàn-lu̍t 54.3 mm2·s−1 (at 300 K)[3]
Tiān-chó͘-lu̍t 53.4 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèng paramagnetic[4]
Young hē-sò͘ 329 GPa
Shear hē-sò͘ 126 GPa
Bulk hē-sò͘ 230 GPa
Poisson pí 0.31
Mohs ngē-tō͘ 5.5
Vickers ngē-tō͘ 1400–2740 MPa
Brinell ngē-tō͘ 1370–2500 MPa
CAS teng-kì pian-hō 7439-98-7
Le̍k-sú
Hoat-hiān Carl Wilhelm Scheele (1778)
Siōng chá hû-lî Peter Jacob Hjelm (1781)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: molybdenum ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
92Mo 14.84% >1.9×1020 y (β+β+) 1.6491 92Zr
93Mo syn 4×103 y ε 93Nb
94Mo 9.25% (SF) <4.485
95Mo 15.92% (SF) <4.531
96Mo 16.68% (SF) <5.771
97Mo 9.55% (SF) <6.226
98Mo 24.13% >1×1014 y (ββ) 0.1125 98Ru
99Mo syn 65.94 h β 0.436, 1.214 99mTc
γ 0.74, 0.36,
0.14
100Mo 9.63% 7.8×1018 y ββ 3.04 100Ru
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chham-khó siu-kái

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. "Molybdenum: molybdenum(I) fluoride compound data". OpenMOPAC.net. goân-loē-iông tī 2011-07-21 hőng khó͘-pih. 2007-12-10 khòaⁿ--ê. 
  3. Lindemann, A.; Blumm, J. (2009). Measurement of the Thermophysical Properties of Pure Molybdenum. 3. 17th Plansee Seminar. 
  4. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. Archived from the original on 2011-03-03. 2016-06-09 khòaⁿ--ê.