Magnesium, ia̍h-sī kiò chò khó͘-thó͘ (苦土)[4], sī chi̍t khoán hoà-ha̍k goân-sò͘, hû-hō sī Mg, goân-chú-hoan 12, sio̍k tē-jī cho̍k, ia̍h-tio̍h-sī alkali-thô͘ kim-sio̍k (alkaline earth metal).

Magnesium,  12Mg

Spectral lines of magnesium
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō magnesium, Mg
Phian-miâ khó͘-thó͘
Gōa-hêng shiny grey solid
Magnesium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Be

Mg

Ca
Natriummagnesiuma-lú-mih
Goân-chú-hoan 12
Goân-chú-liōng 24.305[1] (24.304–24.307)[2]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu 2 cho̍k, s khu
Chiu-kî tē 3 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Ne] 3s2
per shell 2, 8, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng kò͘-thé
Iûⁿ-tiám 923 K ​(650 °C, ​1202 °F)
Hut-tiám 1363 K ​(1091 °C, ​1994 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un) 1.738 g·cm−3
1.584 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t 8.48 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t 128 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng 24.869 J·mol−1·K−1
cheng-khì-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
tī T (K) 701 773 861 971 1132 1361
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ +2, +1[3] ​(a strongly basic oxide)
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: 1.31
Tiān-lī-lêng 1st: 737.7 kJ·mol−1
2nd: 1450.7 kJ·mol−1
3rd: 7732.7 kJ·mol−1
(more)
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 160 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 141±7 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng 173 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōhexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for magnesium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á) 4940 m·s−1 (at r.t.) (annealed)
Jia̍t-phòng-tiòng 24.8 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t 156 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t 43.9 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèng paramagnetic
Young hē-sò͘ 45 GPa
Shear hē-sò͘ 17 GPa
Bulk hē-sò͘ 45 GPa
Poisson pí 0.290
Mohs ngē-tō͘ 1–2.5
Brinell ngē-tō͘ 44–260 MPa
CAS teng-kì pian-hō 7439-95-4
Le̍k-sú
Hō-miâ after Magnesia, Greece
Hoat-hiān Joseph Black (1755)
Siōng chá hû-lî Humphry Davy (1808)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: magnesium ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
24Mg 78.99% 24Mg is stable with 12 neutrons
25Mg 10.00% 25Mg is stable with 13 neutrons
26Mg 11.01% 26Mg is stable with 14 neutrons

Chham-khó

siu-kái
  1. Conventional Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  3. Bernath, P. F., Black, J. H., & Brault, J. W. (1985). "The spectrum of magnesium hydride" (PDF). Astrophysical Journal. 298: 375. Bibcode:1985ApJ...298..375B. doi:10.1086/163620. goân-loē-iông (PDF) tī 2012-01-11 hőng khó͘-pih. 2016-05-23 khòaⁿ--ê. 
  4. Tiuⁿ Ki-choân (1928 nî 2 goe̍h). "Chè-iâm Kang-gia̍p". Kòa-chhài-chí (24).