hòa-ha̍k tiong, sng-hòa-sò͘ (Hàn-jī: 酸化數; Eng-gí: oxidation number) sī hō͘ goân-chú ê chi̍t khoán "ká-sióng" ê tiān-hō sò͘, bē-su-kóng i chit-lō goân-chú kap pa̍t-ê goân-chú chi-kan lóng sī lī-chú kiat-ha̍p.

Sng-hòa-sò͘ it-poaⁿ lóng sī chéng-sò͘, i khó-lêng sī chiàⁿ--ê, hū--ê, ia̍h sī lêng. Ū-sî-chūn , phì-lūn-kóng Fe3O4 tiong ê thih, sng-hòa-sò͘ sī 8/3. Siōng koân ê sng-hòa-sò͘ chhut-hiān tī sì-sng-hòa-i (IX) IrO+
4
.[1]

Koat-tēng sng-hòa-sò͘ ê hoat-chek

siu-kái
  1. Goân-sò͘ ê sng-hòa-sò͘ sī 0. Lē: Na (0), Cl2 (0).
  2. Ko͘-goân-chú lī-chú ê sng-hòa-sò͘ tō sī i ê hòa-ha̍p-kè. Lē: Fe3+(+3), Zn2+(+2).
  3. Tiān-tiong-sèng ê hòa-ha̍p-bu̍t tiong, só͘-ū goân-chú ê sng-hòa-sò͘ chóng-hô sī 0.
  4. Hòa-ha̍p-bu̍t tiong,

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
  1. Wang, G.; Zhou, M.; Goettel, G. T.; Schrobilgen, G. J.; Su, J.; Li, J.; Schlöder, T.; Riedel, S. (2014). "Identification of an iridium-containing compound with a formal oxidation state of IX". Nature. 514 (7523): 475–477. Bibcode:2014Natur.514..475W. doi:10.1038/nature13795. PMID 25341786.  Unknown parameter |s2cid= ignored (help)