Lī-chú (離子; Eng-gí: ion) só͘-kóng-ê sī goân-chú in-ūi ka-kī ia̍h-sī gōa-kài ê chok-iōng lâi sit-khì ia̍h-sī tit-tio̍h tiān-chú ê ún-tēng kiat-kò͘.

Lī-chú.