Strontium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 38, hoà-ha̍k hû-hō sī Sr.

Strontium,  38Sr
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō strontium, Sr
Gōa-hêng silvery white metallic; with a pale yellow tint[1]
Strontium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Ca

Sr

Ba
rubidiumstrontiumyttrium
Goân-chú-hoan 38
Goân-chú-liōng (±) 87.62(1)[2]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu 2 cho̍k, s khu
Chiu-kî tē 5 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Kr] 5s2
per shell 2, 8, 18, 8, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng kò͘-thé
Iûⁿ-tiám 1050 K ​(777 °C, ​1431 °F)
Hut-tiám 1650 K ​(1377 °C, ​2511 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un) 2.64 g·cm−3
2.375 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t 7.43 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t 141 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng 26.4 J·mol−1·K−1
cheng-khì-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
tī T (K) 796 882 990 1139 1345 1646
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ 2, 1[3] ​(a strongly basic oxide)
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: 0.95
Tiān-lī-lêng 1st: 549.5 kJ·mol−1
2nd: 1064.2 kJ·mol−1
3rd: 4138 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 215 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 195±10 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng 249 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōface-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for strontium
Jia̍t-phòng-tiòng 22.5 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t 35.4 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t 132 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèng paramagnetic
Young hē-sò͘ 15.7 GPa
Shear hē-sò͘ 6.03 GPa
Poisson pí 0.28
Mohs ngē-tō͘ 1.5
CAS teng-kì pian-hō 7440-24-6
Le̍k-sú
Hō-miâ after the mineral strontianite, itself named after Strontian, Scotland
Hoat-hiān William Cruickshank (1787)
Siōng chá hû-lî Humphry Davy (1808)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: strontium ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
82Sr syn 25.36 d ε 82Rb
83Sr syn 1.35 d ε 83Rb
β+ 1.23 83Rb
γ 0.76, 0.36
84Sr 0.56% (β+β+) 1.7867 84Kr
85Sr syn 64.84 d ε 85Rb
γ 0.514D
86Sr 9.86% 86Sr is stable with 48 neutrons
87Sr 7.0% 87Sr is stable with 49 neutrons
88Sr 82.58% 88Sr is stable with 50 neutrons
89Sr syn 50.52 d ε 1.49 89Rb
β 0.909D 89Y
90Sr trace 28.90 y β 0.546 90Y
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chham-khó

siu-kái
  1. Pang-bô͘:Greenwood&Earnshaw
  2. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  3. Colarusso, P.; Guo, B.; Zhang, K.-Q.; Bernath, P.F. (1996). "High-Resolution Infrared Emission Spectrum of Strontium Monofluoride" (PDF). J. Molecular Spectroscopy. 175: 158. Bibcode:1996JMoSp.175..158C. doi:10.1006/jmsp.1996.0019. goân-loē-iông (PDF) tī 2012-03-08 hőng khó͘-pih. 2016-05-24 khòaⁿ--ê.