Lūi-kim-sio̍k (Eng-gí: metalloid) sī chi̍t-ē hòa-ha̍k gôan-sò͘ ê lūi-pia̍t, chia-ê gôan-sò͘ ê sèng-chit kài-tī kim-sio̍k chham hui-kim-sio̍k ê tiong-kan, kî-tiong ū-ê ū pòaⁿ-tō-thé ê sèng-chit.

Lia̍t-toaⁿ

siu-kái

Kong-jīn ê lūi-kim-sio̍k pau-koat:

Tī chiu-kî-piáu lāi-bīn ê ūi-tì:

13 14 15 16 17
B
Pêng
C
Thòaⁿ-sò͘
N
Chit-sò͘
O
Sàng-sò͘
F
Fluor
Al
Aluminium
Si
Silicon
P
Lîn
S
Liû
Cl
Iâm-sò͘
Ga
Gallium
Ge
Germanium
As
Phi-sò͘
Se
Selenium
Br
Chhàu-sò͘
In
Indium
Sn
Stannum
Sb
Stibium
Te
Tellurium
I
Tián
Tl
Thallium
Pb
Iân
Bi
Bismuth
Po
Polonium
At
Astat