Hòa-ha̍k goân-sò͘

(Tùi Hòa-ha̍k gôan-sò͘ choán--lâi)

Hoà-ha̍k goân-sò͘ sī chí ēng phó͘-thong hoà-ha̍k têng-sū bē-tàng koh kā hun-kái iah sī pìⁿ-chiâⁿ pa̍t chióng hoà-ha̍k bu̍t-chit (chemical substance) ê bu̍t-chit, tiāⁿ kán-chheng chò goân-sò͘. Só͘-ū ê bu̍t-chit ki-pún-te̍k lóng sī chiah-ê goân-sò͘ cho͘-sêng--ê. Kaù kah 2006, ū 117 chióng goân-sò͘ hông chhoē--tio̍h. Goân-sò͘--nih siāng sè ê lia̍p-chú hō chò goân-chú, goân-chú lāi-té ū tiān-chú leh se̍h iông-chú ham tiong-chú cho͘-sêng ê goân-chú-hu̍t.

Siong-koan

siu-kái