Hui-kim-sio̍k (Eng-gí: Nonmetal) sī chi̍t-ē hòa-ha̍k gôan-sò͘ ê lūi-pia̍t, hun-lūi ê i-kù sī gôan-sò͘ ê bu̍t-lí chham hòa-ha̍k sèng-chit.

Lia̍t-toaⁿ

siu-kái

Kong-jīn ê hui-kim-sio̍k pau-koat:

Chi̍t-kóa kiōng-tông sèng-chit

siu-kái

Siong-koan

siu-kái