Hi-iú khì-thé (稀有氣體) sī chí tī hòa-ha̍k gôan-sò͘ ê chiu-kî-piáu lāi-bīn tē 18 cho̍k ê 7 khoán gôan-sò͘, pau-koat Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon kap Ununoctium.