Lâm Georgia kap Lâm Sandwich Kûn-tó

Lâm Georgia kap Lâm Sandwich Kûn-tó
South Georgia and the South Sandwich Islands
Flag of South Georgia and the South Sandwich Islands.svg Coat of arms of South Georgia and the South Sandwich Islands.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Lâm Georgia kap Lâm Sandwich Kûn-tó ê só͘-chāi
Lâm Georgia kap Lâm Sandwich Kûn-tó ê só͘-chāi.
Siú-hú King Edward Point

Lâm Georgia kap Lâm Sandwich Kûn-tóLiân-ha̍p Ông-kokLâm Bí-chiu ê chi̍t ê i-lāi-tē.