Sin-ka-pho dollar (Má-lâi-gí: dolar Singapura) sī Sin-ka-pho ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī S$ ia̍h SGD.

Sin-ka-pho dollar
Singapore dollar
新加坡元
Dolar Singapura
சிங்கப்பூர் வெள்ளி
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé SGD
Sò͘-jī tāi-bé 702
Chí-sò͘ 2
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​1100 cent
ho̍k-sò͘ dollars (Eng-gí)
cent cents (Eng-gí)
Kì-hō $, S$
cent c
Phian-miâ Sing-dollar, Sing
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng $2, $5, $10, $50, $100
 hán-tit ēng $1, $20, $25, $500, $1,000, $10,000 (discontinued, still legal tender)
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 5c, 10c, 20c, 50c, $1
 hán-tit ēng 1c (discontinued, still legal tender)
Thóng-kè
khai-sí sú-iōng 1967 nî 6 goe̍h 12 ji̍t​ (57 nî í-chêng)​ (1967-06-12)
chhú-tāi Malaya kap Eng-kok léng Borneo dollar
Sú-iōng-chiá  Sin-ka-pho
 Bûn-lâi
Hoat-hêng
Kim-iông
Koán-lí Kio̍k
Sin-ka-pho Kim-iông Koán-lí Kio̍k
 Bāng-chām www.mas.gov.sg
Chō-pè-kio̍k Sin-ka-pho Chù-chō Kio̍k
 Bāng-chām www.singaporemint.com
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 0.6% (tī 2017-01)
Hoē-lu̍t hō͘ koà-kau Bûn-lâi Brunei dollar (chiàu gia̍h-bīn)

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê SGD ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD